Encyklopedie výživy

Energetická hodnota potravin

určuje, kolik energie získá organismus při jejím strávení. Měření probíhá pomocí takzvaného přímého kalorimetru a výsledkem je teplo vzniklé spálením dané potraviny. Získané číslo je vynásobeno koeficientem 0,85, který vyjadřuje průměrné ztráty vzniklé v průběhu trávení (organismus využije jen 85 % energie). Energetická hodnota se udává (tak jako ostatní druhy energie) v joulech nebo kaloriích. Jestliže hovoříme o kaloriích u potravin , máme na mysli kilokalorie, respektive kilojouly. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje používání kilojoulů(kJ). Ve většině států stále přetrvává (zejména při nutričním značení potravin použití kilokalorií (kcal). Převodní vztah mezi nimi je 1 kcal=4,2 kJ.
To znamená, že pokud má například výrobek energetickou hodnotu 100 kcal, má 420 kJ.

Energetickou hodnotu potraviny tvoří energetické živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy), ale nenulovou energetickou hodnotu mají i organické kyseliny, polyoly, etanol a vláknina). Voda, vitaminy, minerální látky, antioxidanty, kofein mají energetickou hodnotu nulovou. Energetická hodnota čaje, kávy(bez přidání cukru nebo mléka) a koření mají v dávkách, v nichž se konzumují, energetickou hodnotu blížící se nule.

Energetická hodnota je uvedena na množství 100 g potraviny, v některých případech i na 1 balení. Chceme-li porovnat například energetickou hodnotu dvou druhů jogurtů mezi sebou, pak má smysl srovnávat jen údaj na 100 g. Energetická hodnota jednoho balení nebo jedné porce spotřebitelům usnadní započítání do celkového denního příjmu energie.

Energetická hodnota 1 g bílkovin i sacharidů je stejná: 17 kJ. V případě tuků je více než dvojnásobná 38 kJ. Jeden gram alkoholu představuje 30 kJ. Polyoly a organické kyseliny mají 10-13 kJ v jednom gramu, vláknina průměrně 8 kJ.

Doporučený příjem energie je pro dospělého muže 10 000 kJ/den, pro ženy 8 000 kJ. V praxi je však zapotřebí doporučný příjem energie individualizovat podle celé řady kritérií (fyzická aktivita, výška, věk, množství aktivní tělesné hmoty).

S energetickými hodnotami potravin se pracuje nejvíce v potravinářství (nutriční značení na obalech potravin) jako podklad pro vpraktické využití v prevenci a léčbě obezity a malnutrice (podvýživy).

(Kun)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ