Encyklopedie výživy

Doplněk stravy

Doplňky stravy jsou potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitaminů a minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.

Zdroj: § 2, zákona č.110/1997Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ