Encyklopedie výživy

Dezinsekce

představuje soubor postupů a prostředků k hubení hmyzu a dalších členovců.

V potravinářských zařízeních, včetně provozoven poskytujících stravovací služby je důležité provádění preventivních opatření. Jejich cílem je vytvořit v provozních místnostech a jejich okolí podmínky, které jsou pro život a rozmnožování nepříznivé. Mezi významné hmyzí škůdce náleží zejména moucha domácí, masařka obecná, mravenec farao, rus domácí a šváb obecný.

Běžná ochranná dezinsekce je součástí každého úklidu a čištění.

Speciální ochranná dezinsekce je odborná činnost, kterou provádí fyzické a právnické osoby mající k tomu oprávnění. K likvidaci hmyzích škůdců jsou používány mechanické, chemické a biologické metody.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ