Encyklopedie výživy

Dezinfekce

je soubor opatření vedoucí k usmrcení nebo odstranění mikrobů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé osobě.

V potravinářských provozovnách jsou přednostně používány chemické dezinfekční prostředky k dezinfekci povrchů, pracovních ploch, podle potřeby nádobí, náčiní a jídelních příborů. Před dezinfekcí je bezpodmínečně nutno provádět řádnou mechanickou očistu. K dezinfekci lze používat jen prostředky, které jsou určeny pro použití v potravinářství.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ