Encyklopedie výživy

Datum použitelnosti potraviny

Datem použitelnosti potraviny je datum ukončující dobu, po kterou si produkt při dodržování skladovacích podmínek zachovává specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost;

Uvádí na potravinách, které jsou z mikrobiologického hlediska velmi náchylné ke kažení, a proto mohou po velmi krátké době znamenat bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví.

Obvykle se uvádí jako konečné datum za slovy „spotřebujte do…“.

Po uplynutí tohoto data nesmí být potraviny dále prodávány ani bezplatně nabízeny – podrobně na www.bezpecnostpotravin.cz/značení potravin.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ