Encyklopedie výživy

Datum minimální trvanlivosti potraviny

Datem minimální trvanlivosti (DMT) je datum vymezující minimální dobu, po kterou si pokrm při dodržování skladovacích podmínek zachovává specifické vlastnosti a splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou; povinně se uvádí na všech potravinách, kromě potravin rychle zkazitelných, u nichž se používá datum použitelnosti.

Na výrobku se uvádí za slovy „minimální trvanlivost do…“.

Po uplynutí doby minimální trvanlivosti mohou být výrobky prodávány i nadále, ale musí být nabízeny odděleně, a tato skutečnost musí být zřetelně uvedena. Za kvalitu pak ručí prodejce.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ