Výživa dospělých

Doplňky stravy s vitaminem D by měly být v těhotenství rutinně podávány

Riziko vývoje roztroušené sklerózy, chronického onemocnění nervového systému, které jej oslabuje, roste se vzdálenosti od rovníku. Je to spojováno s nižším vystavením osob slunečnímu záření a tím i jejich následnému nedostatečnému stavu zásobení vitaminem D. Autor ve své studii prokázal ochranný efekt slunečního svitu a suplementace vitaminem D. Je diskutován možný mechanismus účinku a váha …

Výživa dospělých, Výživa obecně

Jaké je správné rozhodnutí?

Konzumace zdravé stravy, která obsahuje všechny esenciální – nezbytné nutriční složky v odpovídajícím množství, nemusí být garance pro dobré zdraví, ale dobré zdraví nemůže být dosaženo bez odpovídající stravy. V Istanbulu při 1. mezinárodním setkání na „Mikronutričním Foru“ byla učiněna některá důležitá rozhodnutí. Bylo poukázáno na to, že deficit všech mikroživin má velký význam na …

Výživa dospělých, Výživa obecně

Pelagra se stále vyskytuje u konzumentů kukuřice

Byla zorganizována studie v Angole, které se zúčastnilo 723 žen ve věku 15–49 let a 690 dětí ve věku 6–59 měsíců. Autoři zjistili, že výskyt pelagry neklesl v jednotlivých oblastech na konci občanské války v roce 2002 a deficit niacinu je stále zdravotní problém populace. Téměř 30 % žen a 6 % dětí, které přežily, …

Výživa dospělých

Ke snížení rizika kostních zlomenin potřebují starší osoby více vitaminu D

Výskyt kostních zlomenin jako následek osteoporózy se zvyšuje. Nárůst počtu těchto zlomeni spolu s vysokými náklady na léčení a zhoršením kvality života jsou dostatečně pádným důvodem pro hledání efektivní, levné a přijatelné strategie prevence. Jednou z možností je podávání vitaminu D. Autoři studovali efektivnost tohoto kroku na základě analýzy dostupných publikovaných pramenů. Analýza pěti prací …

Výživa dospělých

Důležitost včasné identifikace rizika lámavosti kostí

Po menopause minimálně každá třetí žena je ohrožena osteoporózou. Osteoporotické kostní zlomeniny jsou tak vážným zdravotním problémem u euroamerické populace. Proto je vhodná včasná identifikace rizika osteoporotických zlomenin, čehož lze dosáhnout sledováním kostní hustoty. Ztráty kostní hmoty lze zpomalit dosažením požadovaného stavu zásobení vápníkem a vitaminem D. Pro mnoho osob do vyžaduje pravidelný příjem doplňků …

Výživa dospělých

Mnoho pacientů s očním onemocněním v USA užívá vitaminy a byliny

Užívání doplňkové a alternativní mediciny se stalo populární v USA. Byla provedena studie na Universitě v Michigan Kellog Eye Center a bylo tam sledováno 397 pacientů v období září 2002 – březen 2003. Bylo zjištěno, že 132 (58,4%) pacientů užívalo vitaminy ve formě suplementu (doplňku stravy), užívali ponejvíce preparáty multivitaminů, a to téměř denně. Pouze …