Výživa dospělých

Doplňky stravy s vitaminem D by měly být v těhotenství rutinně podávány

Riziko vývoje roztroušené sklerózy, chronického onemocnění nervového systému, které jej oslabuje, roste se vzdálenosti od rovníku.

Je to spojováno s nižším vystavením osob slunečnímu záření a tím i jejich následnému nedostatečnému stavu zásobení vitaminem D. Autor ve své studii prokázal ochranný efekt slunečního svitu a suplementace vitaminem D. Je diskutován možný mechanismus účinku a váha argumentů na podporu rutinního používání vitaminu D během těhotenství. V případě roztroušené sklerózy není souvislost s vitaminem D známa a ani není znám účinný způsob její léčby. Ukazuje se ale, že biologicky aktivní forma vitaminu D může regulovat tvorbu růstového faktoru, přenašečů neuronů a neutrotropinů (látky, která podporuje přežití nervových buněk) v mozku. Z těchto důvodů může vitamin D podporovat přežití a diferenciaci oligodentrogií, buněk, které vytvářejí ochranný povlak okolo nervových vláken, které jsou poškozeny roztroušenou sklerózou. Z tohoto pohledu jsou současná doporučení na spotřebu vitaminu D nízká. Pro dospělou populaci, především těhotné ženy, se proto doporučuje konzum potravních doplňku s denní dávkou vitaminu D na úrovni 1 000 mj. (tj. 25 µg).

Podle:
Vitamin D supplements should be given routinely in pregnancy.
PRISM, 2005, č. 2, s. 4 – 5
In: Chaudhuri,A.:
Why we should offer routine vitamin D supplementation in pregnancy and childhood to prevent multiple sclerosis.
Med.Hypotheses, 2005, 64, s. 608 – 618