Výživa dospělýchVýživa obecně

Pelagra se stále vyskytuje u konzumentů kukuřice

Byla zorganizována studie v Angole, které se zúčastnilo 723 žen ve věku 15–49 let a 690 dětí ve věku 6–59 měsíců. Autoři zjistili, že výskyt pelagry neklesl v jednotlivých oblastech na konci občanské války v roce 2002 a deficit niacinu je stále zdravotní problém populace.

Téměř 30 % žen a 6 % dětí, které přežily, má nízký status niacinu. Lidé jen zřídka rozpoznají projevy pelagry. Autoři doporučují, aby stav deficitu niacinu byl zjišťován u populace, v jejichž základní stravě převládá kukuřice a aby preventivně bylo zavedeno obohacování pokrmů z kukuřice.

Podle:
Seal AJ, Creeke PI, Dibari F aj.
Low and deficient niacinu status and pelagra are endemic i postwar Angola
Am. J. Clin. Nutr. 2007, 85, 218–224