Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Potřebujeme minerální látky k životu?

Minerální látky k životu potřebujeme, ale minerály ne. Velkou chybou je, že řada organizací a osob užívá místo správného termínu minerální látky termín minerály. Je tedy na místě si objasnit, že termín „minerály“ je obecný výraz pro křemen, živec apod. Ty k životu opravdu nepotřebujeme. To je skutečný mýtus. Minerální látky jsou důležitými součástmi tisíců enzymů a …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Má vegan dostatek vitaminu B12?

Jméno vitamin B12 téměř nahradilo ve světové literatuře postupně všechna starší označení látek této skupiny faktorů, z nichž bych uvedla kobalaminy nebo korrinoidy, které se ještě občas uvádějí. Tento vitamin patři do skupiny vitaminů rozpustných ve vodě. Vitamin B12 je přítomen pouze v živočišných zdrojích, zejména v játrech, v rostlinách téměř není přítomen a je-li, pak jen v mikrokvantech. …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Jak poznáme, že se maso začíná kazit?

Maso patří mezi potraviny, které brzy podléhají kažení. Na povrchu masa se totiž začínají množit bakterie. Jejich růst závisí na řadě faktorů, nejvýznamnější je teplota a přítomnost vzduchu. Bakterie uvolňují svojí metabolickou aktivitou látky, jež jsme schopni zjistit čichem. Navíc množením mikrobů vzniká velké množství jejich buněk, které se hromadí na povrchu masa. Ten přestává …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Je zmražené ovoce a zelenina stejně zdravé jako čerstvé nebo obsahují minimum výživové hodnoty?

Každý technologický zásah při zpracování biologického materiálu vede ke ztrátám nutričních faktorů. To platí zejména pro labilní nutriční faktory jako jsou vitaminy, minerální  látky, antioxidanty a další biologicky aktivní látky.  Na druhé straně velikost  nutričních ztrát závisí na způsobu zpracování  (vytřídění kvalitní suroviny, rychlé zmrazení i rozmrazování).  Tvrzení o minimu výživové  hodnotě je nadsazené, spíše …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Změnila se technologie uzení masa s ohledem na zdravotní požadavky moderní výživy?

Klasická technologie uzení je založená na působení tepla a kouře na uzenou potravinu. Při uzení masa se jedná o vývoj udícího plynu třením, při kterém vzniká celá řada senzoricky žádoucích látek a současného tepelného zásahu, ale vznikají i nežádoucí cizorodé látky, především kancerogenní polycyklické  aromatické  uhlovodíky (např.3,4-benzo-(a).pyren). Jedná se o množství přípustná z hygienického hlediska. Náhradou …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Vyjádření MUDr. P. Tláskala CSc. pro týdeník Dotyk.cz k programu Mléko do škol

Na otázku z redakce zdali by stát neměl přehodnotit program Školní mléko a měl by skončit s podporou sladkých a tučných mléčných výrobků pro školáky odpovídal MUDr. P. Tláskal CSc. : Aktivita programu „Školní mléko“ a na druhé straně „Plán proti obezitě“ si v uvádění svých produktů do škol protiřečí. Budu-li se dívat na tuto problematiku …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Nejčastěji kladené otázky o tucích

Potřebuje naše tělo tuky a proč? Tuky ke své výživě potřebujeme, zajišťují celou řadu metabolických procesů. Organismus si sice dovede některé složky tuků sám vytvořit z jiných složek výživy, ale jindy je zcela závislý na konzumaci tuku samotného. Jsou to především tzv. esenciální mastné kyseliny. Je známo, že pokud naše potrava obsahuje více než 10% celkového …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Tuky – pro a proti

Pozitivní smýšlení o tucích Tuky patří mezi základní složky výživy. Jsou významným zdrojem energie, pomáhají udržovat tělesnou teplotu a fungují jako mechanická ochrana vnitřních orgánů. Mají ale také na první pohled méně viditelné funkce. Jsou důležité pro vstřebávání v tuku rozpustných vitaminů a nositelem různých ochranných látek, např. rostlinných sterolů nebo antioxidantů. Neopomenutelná je konzumace …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Je tmavé pečivo zdravější než bílé?

Z pohledu výživy je výhodnější konzumace celozrnných produktů, které představují lepší zdroj vitaminů, minerálních látek, vlákniny a polyfenolů. Celozrnné pečivo bývá tmavší, ovšem neplatí, že každé tmavší pečivo je automaticky celozrnné. Tmavé pečivo někdy získá barvu obarvením po přídavku pražených obilovin (sladů z žita, ječmene nebo pšenice). Celozrnné pečivo musí podle legislativy obsahovat 80 % celozrnné mouky a bývá také dražší – …

Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Má konzumace mléčných výrobků vliv na prevenci osteoporózy? V poslední době se názory odborníků velmi různí.

Je sice pravda, že se objevují různé studie, které význam vápníku v prevenci osteoporózy podporují, ale objevují se i negativní zprávy. Musíme však vycházet z faktů a charakteru studií. Základním údajem je to, že kostní a zubní tkáň obsahuje 99% všech zásob tělesného vápníku. V dětství kost roste a vyvíjí se.  Do ukončení adolescence se vytvoří 90% kostní …