Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Má konzumace mléčných výrobků vliv na prevenci osteoporózy? V poslední době se názory odborníků velmi různí.

Je sice pravda, že se objevují různé studie, které význam vápníku v prevenci osteoporózy podporují, ale objevují se i negativní zprávy. Musíme však vycházet z faktů a charakteru studií. Základním údajem je to, že kostní a zubní tkáň obsahuje 99% všech zásob tělesného vápníku. V dětství kost roste a vyvíjí se.  Do ukončení adolescence se vytvoří 90% kostní hmoty a od 4 dekády života se množství kostní hmoty postupně snižuje. Kromě výživy, tzn. dostatečného příjmu vápníku především z mléka a mléčných výrobků se na prevenci rozvoje osteoporózy uplatňují i další faktory. Mimo genetické dispozice je to hlavně pohyb se svým příznivým účinkem. Faktory výživy a pohybu jsou zde zásadní. Některé negativní studie často vychází ze sledování počtu zlomenin, ale zde je nutné brát v úvahu i charakter úrazu, případně jeho spontánnost a podobně. Mohu zde citovat jednu z posledních studií, která byla provedena v Austrálii.  42514 lidí ve věku 40-69 let bylo sledováno po dobu 12 let se závěrem, že průměrný příjem 1348 mg vápníku/den snižoval riziko fraktur (zlomenin) u starších mužů a žen.

Odpovídal MUDr. P. Tláskal, CSc.