Encyklopedie výživy

Bezpečný pokrm, bezpečná potravina

bezpečným pokrmem, bezpečnou potravinou se označuje produkt, který je způsobilý pro výživu člověka a nepoškodí jeho zdraví.

Podrobněji na www.bezpecnostpotravin.cz

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ