Encyklopedie výživy

Běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů při výrobě potravin, jejich uvádění do oběhu a výrobě pokrmů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Označuje se také často zkratkou DDD.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ