Encyklopedie výživy

Alimentární nákazy

vznikají jako následek konzumace potraviny (pokrmu, nápoje), která byla vehikulem – prostředníkem přenosu agens- původce onemocnění.  Původcem onemocnění  může být patogenní mikroorganismus nebo toxin vznikající při růstu mikroorganismu v potravině, toxická látka, která se v potravině vyskytuje přirozeně  nebo se do původně nezávadné potraviny dostala druhotně.

Podle způsobu jakým se agens dostalo do potraviny se rozlišují nákazy primární – např. bylo použito  maso, mléko vejce z nemocných zvířat a nákazy sekundární, kdy se dostal původce nákazy  do potraviny při jeho zpracování v potravinářské provozovně, dopravě, skladování či při přípravě pokrmů.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ