Vybrané články

Spánkem proti obezitě?

2018/2 Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU, Brno Abstrakt Mnoho studií se v posledních letech věnuje problematice obezity, mimo jiné také v souvislosti s nedostatečným spánkem. Zkoumán je především význam spánku v regulaci energetické rovnováhy a také vliv nedostatečného spánku na nervový a neuroendokrinní systém. Zatímco u dětí existují jednoznačné …

Vybrané články

Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě

2018/1 Ing. Daniel Bureš, Ph.D., Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Ing. Eva Kudrnáčová1, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves | Katedra kvality zemědělských produktů, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze | Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT …

Vybrané články

Kvalita pšeničné mouky českých a zahraničních výrobců

2017/6 Ing. Veronika Zigmundová, doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., Ing. Roman Maco, Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno Abstrakt Cílem práce bylo porovnat kvalitu pšeničné mouky českých a zahraničních výrobců. Hodnotila se pšeničná hladká mouka od 14 výrobců z …

Vybrané články

Biofilmy v potravinářství

2017/5 Ing. Iveta Horsáková, Ph.D., Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha Abstrakt Společenstva mikroorganismů, která označujeme jako biofilmy nacházíme v různých prostředích. Ve většině potravinářských provozů je jejich výskyt nežádoucí a někdy vede až k produkci mikrobiálně závadných potravin a nápojů. Zabránit tomu můžeme včasnou prevencí a dodržováním potřebných zásad. Dobré je také vědět, co to …

Vybrané články

Hovězí maso – nedílná součást našeho jídelníčku

2017/4 Ing. Miroslav Jůzl, PhD., Ing. Martina Müllerová, Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Hovězí maso patří nepopiratelně mezi čtyři hlavní druhy masa, které se celosvětově nejvíce konzumují. Právem patří do naší gastronomie a pokrmy z něj patří mezi hlavní chody vybraných restaurací. Své nezpochybnitelné místo má i v masné výrobě, kde je bohužel díky ekonomickým …