Vybrané články

Nutriční hodnota a využití pohanky

2018/4 Ing. Jana Rysová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. Abstrakt Článek shrnuje informace o nutriční hodnotě a využití pohanky. Pohanka setá (Fagopyrum esculentum Moench) je jednoletá rostlina, která patří do čeledi rdesnovitých (Polygonaceae), díky svému využití je ale velmi často řazena mezi pseudoobiloviny. Pohanka je stará kulturní plodina, která vyhovuje současnému trendu hledání …

Vybrané články

Lupina jako zdroj prebiotických oligosacharidů

2018/3 Prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Bc. Tereza Kodešová, Ing. Roman Švejstil, doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D., Ing. Šárka Musilová, Ph.D. Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze Abstrakt Jednou z možností pozitivního ovlivnění střevní mikrobioty je konzumace potravin bohatých na prebiotické oligosacharidy. Takovou potravinou jsou …

Vybrané články

Spánkem proti obezitě?

2018/2 Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU, Brno Abstrakt Mnoho studií se v posledních letech věnuje problematice obezity, mimo jiné také v souvislosti s nedostatečným spánkem. Zkoumán je především význam spánku v regulaci energetické rovnováhy a také vliv nedostatečného spánku na nervový a neuroendokrinní systém. Zatímco u dětí existují jednoznačné …

Vybrané články

Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě

2018/1 Ing. Daniel Bureš, Ph.D., Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Ing. Eva Kudrnáčová1, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves | Katedra kvality zemědělských produktů, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze | Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT …

Vybrané články

Kvalita pšeničné mouky českých a zahraničních výrobců

2017/6 Ing. Veronika Zigmundová, doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., Ing. Roman Maco, Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno Abstrakt Cílem práce bylo porovnat kvalitu pšeničné mouky českých a zahraničních výrobců. Hodnotila se pšeničná hladká mouka od 14 výrobců z …