Biofilmy v potravinářství

2017/5 Ing. Iveta Horsáková, Ph.D., Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha Abstrakt Společenstva mikroorganismů, která označujeme jako biofilmy nacházíme v různých prostředích. Ve většině potravinářských provozů je jejich výskyt nežádoucí a Více →