Vybrané články

KRATOM – zázračná bylina, nebo nebezpečná droga?

2023/2
Ing. Bc. Lukáš Roubík, Bc. Miloslav Šindelář, Institut Moderní výživy

Abstrakt
Na sociálních sítích a internetu lze spatřit propagaci různě barevného prášku s názvem „kratom“. Marketing kratomu je podpořen vstupem některých influencerů a dokonce i sportovců, kteří prodej této látky podporují. Rovněž je kratom diskutován v souvislosti s legislativní úpravou a omezením prodeje zejména dětem. O co se ale vůbec jedná a může mít tato tradiční bylina opravdu léčivé účinky, anebo je to naopak hazard s lidským zdravím?

Klíčová slova: kratom, mitragyna, alkaloidy, účinky, riziko.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
On social networks and the internet, you can see the promotion of a different colored powder called „kratom“. The marketing of kratom is supported by some influencers and even sportsmen who promote the sale of this substance. Also, kratom is discussed in connection with legislative regulation and restrictions on sales, especially to children. But what is it all about and can this traditional herb really have medicinal effects or is it, on the contrary, a gamble with human health?

Keywords: kratom, mitragyna, alkaloids, effects, risk.