Vybrané články

Portfolio rostlinných olejů a tuků na českém trhu

2022/4
Ing. Gabriela Kuncová, doc. Ing. Jiří Brát, CSc., doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Abstrakt
Rostlinné oleje a tuky zaujímají až 25-40 % z energetického příjmu průměrného dospělého člověka. Jsou tedy nedílnou součástí naší každodenní stravy. V rámci této práce byla sesbírána a vyhodnocena data o dostupnosti různých druhů rostlinných olejů a tuků na českém trhu napříč kamennými prodejnami i online obchody. Posuzovány byly i obalové materiály, objemové varianty, biokvalita olejů a také to, jakým způsobem byly tyto oleje zpracovány. Na českém trhu počtem dostupných výrobků jednoznačně dominuje olej olivový. Ve velkých kamenných prodejnách zaujímá až 45 % sortimentu. Další pořadí nejčastějších olejů se rozchází v závislosti na tom, v jakém typu prodejen je sortiment nakupován. Pro menší specializované prodejny a online obchody je charakteristickým rysem i široký sortiment minoritních olejů. V bio kvalitě je prozatím k dostání pouze malá část sortimentu.

Klíčová slova: rostlinné oleje a tuky, český trh, minoritní oleje.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Vegetable oils and fats contribute on the energy intake of the average adult up to 25–40 %. They are therefore an essential part of our daily diet. As part of this work, data on the availability of various types of vegetable oils on the Czech market across brick-and-mortar stores as well as online stores were collected and evaluated. Packaging materials, volume variants, if the oils are organic and also how these oils were processed were also assessed. The dominant oil in number of products available on the Czech market is olive oil. In large brick-andmortar stores, they occupy up to 45% of the assortment. The next order of the most common oils diverges depending on what type of stores the assortment is purchased. For smaller specialized stores and online stores, a wide range of minority oils is also a characteristic feature. Only a small part of the assortment is available in organic quality.

Key words: vegetable oils and fats, Czech market, minority oils.