Vybrané články

Jak grilovat zdravě a bezpečně?

2023/3
Ing. Lenka Vymlátilová, Ing. Hana Pávková Málková, STOB

Abstrakt
Grilování je velmi oblíbenou a sezónní formou přípravy pokrmů i společenskou událostí. Tato kulinární úprava je však spojena s rizikem vzniku karcinogenních látek, mikrobiální kontaminace a může být i zdrojem nadměrného příjmu tuků a kalorií. Je proto důležité informovat veřejnost o vhodných a bezpečných postupech a doporučeních. Vědecké informace a odborná terminologie však mohou být obtížně srozumitelné pro laickou veřejnost, což může vést k nepochopení a nedodržování odborných doporučení.

Klíčová slova: grilování, karcinogenní látky, kontaminace, bezpečí, zdraví

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Grilling is a very popular and seasonal form of food preparation and a social event. However, this culinary treatment is connected with the risk of carcinogenic substances, microbial contamination and can also be a source of excessive fat and calorie intake. Therefore is important to inform the public about appropriate and safe procedures and recommendations. Scientifi c information and professional however, the terminologies may be diffi cult for the layperson to understand public, which can lead to misunderstanding and non-compliance with the recommendations.

Key words: grilling, carcinogenic substances, contamination, safety, health