Vybrané články

Jak zvládat vnější podněty, které provokují k jídlu navíc

2023/1
PhDr. Iva Málková, STOB

Abstrakt
Redukce váhy je často zaměřena jen na to, co jíme (nutriční znalosti), ale nebere v úvahu, proč jíme a jak jíme. V tomto článku rozebereme vnější spouštěče, kdy člověk podléhá tzv. obezitogennímu prostředí, které pobízí k nadměrné spotřebě potravin bohatých na cukry a nevhodné tuky. Teorie nudging (šťouch) může pomáhat tím, že cíleným uspořádáním vnějšího prostředí přivede hubnoucí k vhodnějším vzorcům chování, i když o to ještě aktivně neusilují. V nejbližší době se pravděpodobně nezdaří prostředí změnit tak, aby podněcovalo lidi ke vhodným jídelním návykům. Proto je třeba – optimálně pomocí kognitivně-behaviorální terapie – změnit chování člověka. Po identifikaci vnějších spouštěčů se určí cíl a trénují strategie, jak tyto podněty vyloučit, omezit nebo jak na ně reagovat vhodnějším způsobem.

Klíčová slova: kognitivně-behaviorální terapie, teorie nudging, klasické podmiňování, vnější spouštěče, redukce hmotnosti.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Weight reduction often focuses only on what we eat (nutritional knowledge) but does not take into account why we eat and how we eat. In this paper, we discuss the external triggers that cause a person succumbs to an “obesogenic environment” that encourages excessive consumption of foods rich in sugars and inappropriate fats. Nudging theory can help by purposefully arranging the external environment to lead persons losing weight into more appropriate behavioral patterns, even if they are not yet actively seeking to do so. Changing the environment to encourage people to adopt appropriate eating habits does not seem likely to succeed in the near future. Therefore, cognitive-behavioural therapy should be used optimally to change people’s behaviour. Once external triggers are identified, a goal is set and strategies are trained to eliminate, reduce, or respond to these stimuli in a more appropriate way.

Keywords: cognitive behavioral therapy, nudging theory, classical conditioning, external triggers, weight reduction.