Z odborné literatury

Efekt ketogenních diet na rizikové faktory kardiovaskulárních chorob: důkazy z animálních a humánních studií

Zdroj: Nutrients, 2017 Léčba obezity a kardiovaskulárních onemocnění je jednou z nejtěžších a nejdůležitějších výzev dnešní doby. Úbytek hmotnosti je často prezentován jako terapie a je cílen na zlepšení některých složek metabolického syndromu. Mezi různými dietami se staly populární ketogenní diety, které se vyznačují velmi nízkým příjmem sacharidů a obvykle vysokým  příjmem tuků a / nebo …

Z odborné literatury

Jednotlivé potravinové skupiny a rizika příčin úmrtnosti: systematický přehled a meta-analýza prospektivních studií

Jednotlivé potravinové skupiny a rizika příčin úmrtnosti: systematický přehled a meta-analýza prospektivních studií (překlad abstrakta) Zdroj: The American Journal of Clinical Nutrition, 2017 Východisko: Nedostatečně kvalitní strava je u preventabilních onemocnění jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících předčasné úmrtí a zdravotní postižení po celém světě. Cíl: Cílem této metaanalýzy bylo sjednotit poznatky o vztahu mezi příjmem …