Z odborné literatury

Efekt ketogenních diet na rizikové faktory kardiovaskulárních chorob: důkazy z animálních a humánních studií

Zdroj: Nutrients, 2017

Léčba obezity a kardiovaskulárních onemocnění je jednou z nejtěžších a nejdůležitějších výzev dnešní doby. Úbytek hmotnosti je často prezentován jako terapie a je cílen na zlepšení některých složek metabolického syndromu. Mezi různými dietami se staly populární ketogenní diety, které se vyznačují velmi nízkým příjmem sacharidů a obvykle vysokým  příjmem tuků a / nebo bílkovin. Výsledky týkající se dopadu těchto diet na kardiovaskulární rizikové faktory jsou kontroverzní, a to jak u zvířat, tak u lidí, ale byla popsána určitá zlepšení zejména co se týče obezity a diabetu 2. typu.

Bohužel se zdá, že tyto účinky jsou časově omezené. Navíc tyto diety nejsou zcela bezpečné a můžou být spojeny s některými nežádoucími účinky. Zejména u hlodavců bylo popsáno nealkoholické ztukovatění jater a rozvoj inzulinové rezistence.

Cílem přehledu je diskutovat vlivu ketogenních diet na různé kardiovaskulární rizikové faktory jak u zvířat, tak u lidí na základě dostupných důkazů.

Odkaz na původní článek (v angličtině):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28534852