Encyklopedie výživy

Viry v potravinách

Viry, které se v potravinách vyskytují mohou způsobit závažná onemocnění. Viry se v potravinách nerozmnožují. Většina virů je citlivá k vysokým teplotám a běžné technologické procesy, jako jsou pasterace a sterilizace, je ničí. Některé jsou však schopny přežívat vysoké teploty (např. virus infekční hepatitidy A způsobující virový zánět jater), fermentační procesy aj.; zmrazení je však nezničí.

Viry v potravinách mohou být i příčinou infekční hepatitidy, vzácně klíšťové encefalitidy nebo dětské obrny, příp. jiných onemocnění. Viry se do potravin dostávají především cestou sekundární kontaminace nejen poživatin živočišného původu, ale i rostlinného původu – ovoce nebo zelenina mohou být kontaminovány ze závadné zálivky či hnojení.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ