Encyklopedie výživy

Vehikulum

(při přenosu nákazy)

je látka materiální povahy, ve které dojde k pomnožení infekčního agens nebo ke kumulaci toxických metabolitů (toxinů) a s jehož pomocí se uskuteční přenos (u alimentárních nákaz je to potravina nebo pitná voda, na přenosu se dále mohou podílet např. kontaminované kuchyňské nástroje, oděv lidí manipulujících s potravinou nebo odpadky).

S použitím VVP:ALIM/2005/1/deklas/rev2.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ