Encyklopedie výživy

Uvádění potraviny do oběhu

Uváděním potraviny do oběhu je podle zákona o potravinách nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě, skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje od data proclení.

Zdroj: Zákon č.110/1997 Sb. v platném znění.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ