Encyklopedie výživy

Termoport

je transportní obal pro převoz pokrmů a nápojů z místa výroby do místa odbytu, výdeje. Tepelná izolace všech stěn zabezpečuje jen malé změny teplot jak u teplých tak chlazených součástí pokrmů po dobu přepravy. Do obalu jsou vkládány typizované gastronádoby. Je nutno volit takový vhodný užitný objem nádoby vzhledem k počtu porcí, aby gastronádoba byla co nejvíce zaplněna teplou (studenou) součástí pokrmu.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ