Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2017

Konference Cukry - mýty a realita

XXXVIII. ročník konference
Podtitul: Cukry – mýty a realita

Termín akce:
STŘEDA 26. dubna 2017 (registrace 9:00-9:30)

Místo konání:
Praha
konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Nadací výživa pro zdraví
pod záštitou
Úřadu pro potraviny MZe ČR a České technologické platformy pro potraviny

Vložné:
1.500,- Kč zahrnuje občerstvení a oběd formou studeného bufetu.
Účastníci obdrží ZDARMA odborné publikace.

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Fotogalerie

Program:
9:30-9:40
Aktivity Společnosti pro výživu a Nadace Výživa pro zdraví
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)

9:40-9:50
Novinky v potravinářské legislativě a aktuality z Úřadu pro potraviny
MUDr. Viera Šedivá (MZe)

9:50-10:10
Programy PK ČR k reformulacím receptur potravin
Ing. Miroslav Koberna, CSc. (PK ČR)

10:10-10:30
Cukry – úvod do problematiky
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)

10:30-10:50
Zdravotní a výživová tvrzení ve vztahu k sacharidům
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)

10:50-11:00 Přestávka na občerstvení

11:00–11:25
Metabolismus cukrů
MUDr. Matěj Kohutiar. (2. LF UK Praha)

11:25-11:50
Civilizační choroby spojené s cukry – historie a současnost
Prof. MUDr. Jiří Charvát CSc. (2. LF UK Praha, FN Motol)

11:50-12:15
Psychologické aspekty konzumace cukrů.
Doc. PhDr. Stanislava Fraňková, DrSc. (Oborová rada obecné a pedagogické psychologie)

12:15-12:40
Glykemický index potravin
Doc. MUDr. Jolana Rambousková, Ph.D. (3. LF UK Praha)

12:40-13:05
Zdroje cukrů ve výživě
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (SPV, VŠCHT Praha)

13:05-14:00 Přestávka na občerstvení

14:00-14:25
Historie výroby a spotřeby cukrů
Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. (VŠCHT Praha)

14:25-14:50
Výroba cukrů ve 21. století – cukerné sirupy vs. cukr
Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT Praha)

14:50-15:15
Cukr v minerálních vodách – zkušenosti z praxe
Ing. Jana Ježková, (Svaz minerálních vod)

15:15-15:40
Snižování obsahu cukru v potravinách – bariéry a východiska
Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)

15:40-16:05
Sladidla – technologie a využití
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (SPV, VŠCHT Praha)

Snižování cukru v Evropě: Nestlé příspěvek k reformulaci potravin
Ing. Jana Blecherová (Manažerka pro vnější vztahy a NHW)