Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2017 – program

Pod záštitou:
MŠMT

Program konference

Blok I. (úterý odpoledne) – Školní stravování, školní oběd
Blok II. (úterý odpoledne) – Životní styl, svačina, pitný režim
Blok III. (středa dopoledne) – Brambory, ovoce a zelenina
Blok IV. (středa dopoledne) – Stravování moderně a jinak
Blok V. (středa odpoledne ) – MŠMT, ČŠI, MZe
Blok VI. (středa odpoledne) – Aktivity z regionů
Blok VII. (čtvrtek dopoledne) – Stravování v předškolních zařízeních
Blok VIII.(čtvrtek dopoledne) – Administrativní, výsledky soutěže a kvízu

Úterý 23. 5. 2017 od 14.00 hod.

14.00 – 14.10 Zahájení konference: MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu a JUDr. I. Krýsa, Ph.D., LL.M., náměstek MŠMT
Vyhlášení ankety (Losování bude poslední den konference. Ceny: předplatné časopisu, účast v porotě soutěže O Nejlepší školní oběd – Praha, účast na jiné akci SPV v roce 2017/18 bez platby kongresového poplatku)

I. BLOK

1) MUDr. P. Tláskal, CSc.: Školní stravování (oběd a svačina) – sytící, preventivní
a edukativní význam. FN Motol Praha
14.10 – 14.30

2) prof. MVDr. J. Ruprich, CSc., RNDr. I. Řehůřková, Ph.D., Mgr. L. Martykánová, Mgr. M. Dofková, Ing. J. Blahová, Ing. M. Krbůšková, Mgr. M. Kalivodová: Pokrmy školního stravování – z výsledků studie, obsah živin. Státní zdravotní ústav, Brno
14.30 – 14.50

3) Mgr. A. Košťálová: Zdravá školní jídelna, projekt pokračuje. Statní zdravotní ústav, Praha
14.50 – 15.10

4) Mgr. I. Lukašíková: Projekt Zdravá školní jídelna v praxi Zlínského kraje. Krajská hygienická stanice Zlín
15.10 – 15.30

Přestávka 15.30 – 15.40

II. BLOK

5) Ing. Robert Zavadil: Mléko do škol, ovoce a zelenina do škol. Státní zemědělský intervenční fond
15.40 – 16.00

6) Doc. PhDr. E. Marádová: Teorie a praxe školní výuky ke zdravému životnímu stylu. Pedagogická fakulta Praha
16.00 – 16.20

7) NT K. Krajíčková: Pamlsková vyhláška v rámci stávajícího sortimentu potravin. ČAS, sekce Nutričních terapeutů
16.20 – 16.40

8) Mgr. V. Mlčochová, Mgr. M. Ševčíková, Bc. P. Dostalíková, Z. Kielová: Zdravá školní kantýna- výživová doporučení a „Pamlsková vyhláška v praxi“. Spolek Zdraví do škol z.s.
16.40 – 17.00

9) R. Kučera, Z. Vltavská: eSvačinky aneb zdravá strava do škol. Česká abilympijská asociace
17.00 – 17.20

10) Mgr. T. Vrábelová, MUDr. P. Tláskal, CSc., MUDr. J. Zieg: Pitný režim ve školách – výsledky ze studie Aqualife.
17.20 – 17.40

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

24. 5. středa dopoledne

III. BLOK

11) Bc. M. Baliková: Receptář jídel pro mateřské školy.. FN Motol
9.00 – 9.10

11) Ing. M. Čížek, Ph.D.: Nezastupitelná role brambor ve zdravé výživě. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
9.10 – 9.30

12) Ing. J. Exnarová: Brambory jak je neznáme. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
9.30 – 9.50

13) Doc. RNDr. J. Spilková, CSc.: Červené plody a nutričně významné složky výživy. FaF UK, Hradec Králové
9.50 – 10.10

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM
10.10 – 10.45

Přestávka 10.45 – 11.00

14) Ing. R. Ševčík, Ph.D., Ing. V. Pohůnek: Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek ovoce a zeleniny. VŠCHT Praha
11.00 – 11.20

15) Ing. E. Šviráková, Ph.D.: Minimálně opracované ovoce a zelenina – benefity a rizika.
VŠCHT Praha
11.20 – 11.40

16) Doc. Ing. A. Rajchl, Ph.D.: Antinutriční, toxické a další bioaktivní látky ovoce a zeleniny.
VŠCHT Praha
11.40 – 12.00

IV. BLOK

17) J. Uhlíř: Nízkoteplotní a šetrné vaření ve společném stravování a moderní varná technologie. Kovoslužba
12.00 – 12.20

Přestávka 12.20 – 14.00

24. 5. středa odpoledne

V. BLOK

19) Mgr. V. Krčál: Personální standard- nový právní předpis MŠMT. MŠMT
14.00 – 14.20

20) Bc. Alena Chládková: Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách. ČŠI
14.20 – 14.40

21) Mgr. J. Mančalová, Bc. J. Bradová: Katalog prací- co nového v oblasti pracovníků školních jídelen. MŠMT, KÚ Plzeňský kraj
14.40 – 15.00

22) MVDr. Ing. D. Třísková: Potravinářské přídatné látky- informace pro školní stravování. MZe
15.00 – 15.20

23) Panelová diskuze k aktuálním otázkám školního stravování
15.20 – 15.40

Přestávka 15.40 – 16.00

VI. BLOK

24) Mgr. E. Martínková: Praktické kurzy vaření pro kuchařky a Projekt potravinové pomoci. KÚ Liberecký kraj
16.00 – 16.20

25) Ing. J. Hadravová, MPA: Česko francouzský projekt v oblasti vzdělávání v gastronomii (Vaříme společně – Cooking together). KÚ Vysočina
16.20 – 16.40

26) Mgr. M. Malát: Dny mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách. Sumarizace Dnů thajské a norské kuchyně a představení souvisejících projektových dnů na vybraných školách.
16.40 – 17.00

27) M. Hollerová, V. Sedlák: Zdravé stravování a středomořská kuchyně ve školní jídelně. MČ Praha 4, Cook for life s.r.o.
17.00 – 17.20

25. 5. 2017 čtvrtek dopoledne

VII. BLOK

28) Ing. P. Zukalová: Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování. KÚ Jihomoravského kraje
9.00 – 9.20

29) Ing. L. Janotová PhD.: Nakládání s odpadky – jak likvidovat odpad ze školních jídelen. Asociace školního stravování z.s.
9.20 – 9.40

30) Ing. P. Zukalová: Rejstřík škol a školských zařízení – hlavní a doplňková činnost ve školní jídelně. KÚ Jihomoravského kraje
9.40 – 10.00

Přestávka 10.00 – 10.10

VIII. BLOK

31) MUDr. H. Bártová: Zdravé dny do školek. Spolek Zdraví ze stravy
10.10 – 10.30

32) Ing. H. Střítecká: Požadavky rodičů na stravování předškolních dětí
10.30 – 10.50

33) Ing. L. Dohnalová: Projekt Cepík –  zdravý životní styl předškolních dětí. Cepoz –Královéhradecký a Pardubický kraj
10.50 – 11.10

Video Film- Japonsko
11.10 – 11.30

35) Mgr. A. Strosserová, Ing. J. Křížová: Soutěž o nejlepší školní oběd 2017 (vyhlášení postupujících do praktické části soutěže). SPV
11.30 – 11.50

36) Losování anketa/kvíz, předání cen (1x roční předplatné časopisu Výživa a potraviny, 1x účast v porotě soutěže O Nejlepší školní oběd – nebude-li střet zájmů, 3x bez platby kongresového poplatku na jiné z akcí SPV)
11.50 – 12.10

Závěr konference

Účastníci obdrží ZDARMA odborné publikace.