Encyklopedie výživy

Příručka Zásady správné praxe

Cílem příručky Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách je seznámit provozovatele s požadavky evropské a české legislativy a přístupy k hygieně ve stravovacích službách, včetně nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Příručka je rozdělena na dvě samostatné části.

V první části je věcný přehled základních požadavků evropské a české legislativy doplněný potřebným komentářem, vysvětlivkami včetně zkušeností z praxe a příklady častých nedostatků. V textu jsou uvedeny zjednodušené příklady zdravotních nebezpečí z potravin podle původu činitele, který může porušit zdravotní nezávadnost pokrmu nebo potraviny a související ovládací opatření.

Druhá část publikace má uživatelský charakter. Měla by sloužit jako praktický návod k zavedení a plnění požadavků platných předpisů, hodnocení současného stavu stravovacího zařízení a jeho postupného zlepšování. Součástí publikace jsou i vzory vhodných formulářů a postupy ke zpracování sebehodnocení. Příručka není určena k tomu, aby nahrazovala jakékoliv závazné legislativní dokumenty týkající se oblasti stravovacích služeb. Používání doporučení obsažených v příručce je pro provozovatele potravinářských podniků dobrovolné. Příručku vydal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Národní informačního středisko pro podporu jakosti.

Podrobně na www.BusinessInfo.cz, kde jsou příručka i doplňující formuláře ke stažení.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ