Encyklopedie výživy

Nebezpečí

Jako nebezpečí se v souvislosti s potravinami označuje jakýkoliv biologický, chemický nebo fyzikální činitel v pokrmu, který může ohrozit zdraví (např. způsobit onemocnění) strávníka.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ