Encyklopedie výživy

Mikrobicidní účinek

Jako mikrobicidní se označuje působení chemického, biologického nebo fyzikálního prostředku, činitele při kterém jsou mikroorganizmy usmrcovány.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ