Encyklopedie výživy

Listerióza

je onemocnění způsobované bakterií Listeria monocytogenes, která se vyskytuje všude v zevním prostředí, půdě, odpadních vodách, v chlévské mrvě i na rostlinách. Závažnou skutečností je, že bakterie roste v potravině i při nízkých teplotách, např. v chladících zařízeních a zárodky jsou schopny přežívat i v prostředí s vysokými koncentracemi kuchyňské soli.

Významná zdravotní postižení může vyvolat tato listerie u osob starších, osob s oslabenou imunitou a u těhotných žen, u zdravých jedinců je nebezpečí onemocnění nízké. K nákaze dochází především požitím infikované potraviny nebo pokrmu. Bakterie se může dostat do organismu také porušenou kůží a dýchacími cestami. U jatečných zvířat může infekce probíhat bezpříznakově a tak listerie mohou být nalezeny i v mase z těchto zvířat.

Z potravin mohou být rizikové tepelně neopracované masné výrobky, nepasterované mléko, zrající sýry, syrová a mražená zelenina a ohřívané kontaminované pokrmy.Ke kontaminaci potravin a pokrmů může dojít i v průběhu jejich výroby. Preventivní opatření jsou obdobná jako u salmonelózy, kde jejím základem je osobní, provozní hygiena a důkladné tepelné opracování masa s důrazem na zabránění dodatečné kontaminace.

Zdroj: Demnerová a spol. Výživa a potraviny 63, 2008, 1,9-11,

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ