Encyklopedie výživy

Látky kontaminující

jsou chemické látky, které se dostaly do potravin neúmyslně při výrobě, zpracování, balení, přepravě nebo skladování.

Mezi typické kontaminanty podle zákona nepatří mechanické znečištěniny, mikroby, živí nebo mrtví živočišní škůdci a části jejich těl.

Viz též heslo kontaminant, kontaminace.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ