Encyklopedie výživy

Kwashiorkor (kvašijorkor)

náleží mezi obecné malnutrice a je způsoben nedostatečným příjmem bílkovin a relativním nebo absolutním nadbytkem sacharidů u dětí, které nepřijímají potraviny živočišného původu. Stav se projevuje otoky, kožními změnami, průjmy, chudokrevností, snížením imunity, psychomotorickými změnami až mentálním zaostáváním.

(upraveno podle: Černá, M. in. Bencko, V. a kol.: Hygiena, UK Praha 2002).

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ