Encyklopedie výživy

Krev

Krev – jaké nutriční markery můžeme zjistit z krve?
Autor hesla: MUDr. Petr Tláskal

Stav výživy člověka nejlépe zhodnotíme vyšetřením antropologickým a dle potřeby upřesníme vyšetřením laboratorním. Váhu, výšku či další antropometrické údaje můžeme srovnat se stejnými parametry ostatní populace, v rámci odlišení věku a pohlaví každého jedince. Normativy, které užíváme k antropometrickým hodnocením, jsou obdobně užívány i u vyšetření laboratorních.

K hodnocení nedostatků výživy (malnutrice), tak užíváme nejčastěji laboratorní parametry, které odráží jejich stav v krvi. Zjištěné výsledky srovnáváme s výsledky získanými od ostatní zdravé populace. Například člověk může být podle tabulek obézní, ale neznamená to, že má v organismu všechny živiny v nadměrném množství. Má sice nadbytek tukové tkáně, ale z nějakých příčin může mít nedostatek bílkovin. Dostává se do tzv. proteinové (bílkovinné) malnutrice. Nedostatek bílkoviny může ohrožovat průběh metabolických procesů a tím i průběh základního onemocnění. V rámci hodnocení jednotlivých proteinových markerů můžeme následně usoudit, jak je tato malnutrice závažná a v souvislosti se zhodnocením klinického stavu určit další postup. Kromě vyšetření bílkovin užíváme i jiné krevní parametry. V krevním obrazu nalézáme třeba změny charakteristické pro chudokrevnost. Ověřením hladiny plasmatického železa či spíše jeho metabolitů například zjistíme, že organismus nemá jeho dostatečné zásoby, což rovněž zhoršuje průběh případného onemocnění. Z dlouhodobějšího hlediska tak třeba posuzujeme koncentrace zinku či jiných laboratorních parametrů.

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ