Archiv akcí SPV

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 – Archiv prezentací

MUDr. Petr Tláskal, CSc. a kolektiv spolupracovníků (FN Praha Motol, SPV)
Vliv výživy na rozvoj obezity v různých obdobích vývoje dítěte. Možnosti prevence v teorii i praxi. – abstrakt
Videozáznam přednášky

MUDr. Jan Boženský (Nemocnice Vítkovice)
Krok za krokem aneb jak si poradit s obézním dítětem – abstrakt
Videozáznam přednášky

PhDr. Veronika Novotná (Dětská léčebna Křetín)
Využití psychoterapie v léčbě dětské obezity, možnosti a limity dítěte – abstrakt
Videozáznam přednášky

MUDr. Luděk Mrázek (Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary)
Dětská obezita – metabolický syndrom, inzulinová rezistence, DMT2 v Lázeňské léčebně Mánes
Videozáznam přednášky

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (IKEM, VFN Praha)
Intervence na gastrointestinálním traktu v léčbě obezity a jejich metabolických komplikací – abstrakt
Videozáznam přednášky

Prof. MUDr. Josef Hyánek DrSc. (Nemocnice Na Homolce)
Léčba dědičných metabolických poruch dětí a adolescentů (50letá reminiscence z metabolické ambulance – abstrakt

MUDr. Karel Chleborád (FN Motol)
Výživa ve vztahu k zubnímu zdraví – abstrakt

MUDr. Zdeněk Zíma (PLDD)
Praktické využití vitaminu D v ordinaci – abstrakt

MUDr. Božena Kalvachová, CSc. (Endokrinologický ústav Praha)
Mimokostní účinky vitaminu D – abstrakt

Mgr. Lenka Sochorová, Mgr. Lenka Hanzlíková, MUDr. Růžena Kubínová, prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. RNDr. Alena Fialová, Ph.D. (SZU Praha)
Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D? – abstrakt

Mgr. Svatava Bischofová, Mgr. Radek Kavřík, Ing. Jana Nevrlá, Ing. Jitka Bláhová, Mgr. Marcela Dofková, RNDr. Irena Řehůřková Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich CSc. (SZU Brno)
Nejvýznamnější dietární zdroje vitaminu D u českých dětí a dospívajících ve věku 4-17 let – abstrakt

RNDr. Dana Nováková (FN Motol)
Mikrobiom v raném věku, vliv na pozdější zdravotní stav – abstrakt

MUDr. Simona Bělohlávková (Immuno-flow Praha)
Multiproteinová potravinová alergie u dětí – abstrakt

MUDr. Štěpánka Čapková (FN Motol)
Význam dietních opatření u kožních onemocnění v kojeneckém a dětském věku – abstrakt