Encyklopedie výživy

Glykémie

je hladina glukózy v krvi; u zdravého člověka je udržovaná v rozmezí 3.5 až 5,5 mmol/l (na lačno). Stoupá po požití sacharidů, účinkem některých hormonů nebo při některých metabolických poruchách (zejména při diabetes mellitus – cukrovce). Patologický pokles glykémie se označuje jako hypoglykémie a vzniká krátkodobě i při namáhavé tělesné činnosti u zdravých osob. Je definována jako patologický pokles glykemie pod 3,3 mmol/l doprovázený klinickými projevy, jež jsou způsobeny vylučováním antiregulačních hormonů a dalšími biochemickými procesy. Řadí se mezi akutní a časté komplikace diabetu při léčbě inzulinem. Normální hladina glukózy v krvi je 3,5 – 5,5 mmol/l. Diabetik však může mít problémy i při těchto hodnotách (je „zvyklý“ na chorobně zvýšenou hladinu glukózy). Mírná hypoglykemie se může projevit u zdravých lidí při nízkém příjmu potravy nebo vysoké tělesné zátěži, příznaky jsou přitom mírnější, zřídka dojde k několikavteřinové mdlobě. Podle odborníků bude cukrovkou postižen zhruba každý desátý občan ČR bez ohledu na věk. Už dnes se předpokládá, že dalších 300 000 nemocných o svém onemocnění zatím neví. Osob postižených diabetem – léčených je v ČR již více než 750 tisíc.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ