Encyklopedie výživy

Glukóza

D- glukosa, cukr hroznový, dextróza; bílý krystalický sladce chutnající monosacharid ze skupiny hexos. Energeticky je glukosa stejně vydatná jako sacharóza, má však nižší sladivost než cukr. Spolu s fruktózou je obsažena v ovoci a medu, v malém množství v krvi. V rostlinách je produktem fotosyntézy. Je složkou řady disacharidů a základním stavebním kamenem škrobu a celulózy. Glukoza je pro existenci našeho organizmu naprosto nezbytná, zejména pro mozek a červené krvinky, Pro organismus člověka je to nejrychlejší a nejzákladnější zdroj energie. obzvláště při sportu nebo jiné pohybové aktivitě. Člověk získává za běžných fyziologických podmínek glukózu potravou, ve formě buď samotné glukózy, či z disacharidů (sacharosa), popřípadě polysacharidů (škrob). V případě potřeby jsou organizmu k dispozici zásoby glukózy v podobě glykogenu, který je uložen zejména v játrech, ale i ve svalstvu. Jsou to však zásoby omezené, činí od 150 do 400 g, podle situace, ve které se organizmus nalézá. V případě nedostatku glukózy z potravy či ze zásob glykogenu (např. při hladovění) je glukóza získávána z aminokyselin glukoneogenezí z aminokyselin. Hladina glukózy v krvi se nazývá glykemie a její hodnoty v žilní krvi by měly být v rozmezích 3,5 – 5.6 mmol/l. Pokles hodnoty glykémie pod 3,3 mmol/l je označován jako hypoglykémie. Prudký pokles glykémie může vést až ke ztrátě vědomí.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ