Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019 – Abstrakty přednášek

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019

Abstrakty přednášek ke stažení v pdf.

Prezentace Vám budou poskytnuty na vyžádání na e-mailu info@vyzivaspol.cz po předchozím souhlasu přednášejícího. Děkujeme za pochopení.


MUDr. Alena Šebková
Úvod do problematiky. Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů. OSPDL

MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský, MUDr. Bohuslav Procházka, MUDr. Natália Szitányi, MUDr. Alena Šebková a kolektiv.
Rekapitulace výsledků ze studie „Výživa dětí časného věku“ z roku 2013-2014. SPV ve spolupráci s OSPDL

MUDr. Eva Kudlová, CSc.
Kojení, příkrm a obezita. 1.LF UK Praha

MUDr. Natália Szitányi
Zkušenosti s použitím Dotazníku pro vyhodnocení jídelníčku a stravovacích návyků batolat NUTRICHEQ v ordinaci PLDD. Ordinace PLDD a dětské gastroenterologie, Praha

MUDr. Zdeněk Zíma, doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., MUDr. Božena Kalvachová, CSc., doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., MUDr. Alena Šebková, MUDr. Jaroslav Škvor, prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Doporučení OSPDL a ČPS ČLS JEP k suplementaci dětí a dospívajících vitaminem D. OSPDL, ČPS ČLK JEP, SPV

Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková
Dotazy na dětskou výživu mimo ordinace praktických dětských lékařů. Nutriční terapeut

MUDr. Jan Boženský
Nadační fond 1000 dní do života v novém kabátě. Vítkovická nemocnice

Ing. Jana Vignerová, CSc.
Antropologie v pediatrii. SZÚ

MUDr. Ilona Hülleová
Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD. Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD)

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
Vývoj obezity 2002 až 2018 u děti (11 až 15 let), návrhy a doporučení HBSC studie. Institut aktivního životního stylu, Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.
Hodnocení míry obezitogenity rodinného prostředí v rodinách s dětmi s normální nebo nadměrnou hmotností. Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Kateřina Krtičková
Dětská obezita jako symptom v praxi klinického psychologa. Psychologicko-terapeutické centrum léčby výživových poruch Alimentum, Liberec

MUDr. Jan Boženský
Guidelines léčby obezity pro praktického dětského lékaře. Vítkovická nemocnice

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Klinické aspekty dyslipoproteinemie v dětské a dospělé populaci. Předseda České společnosti pro aterosklerózu, 1. LF UK

MUDr. Bohuslav Procházka
Výsledky vyšetření krevních lipidů u rizikových dětí v ČR v roce 2016, porovnání s léty 1999 a 2007 (prezentace). Ordinace praktického lékaře a lékaře kardiologa pro děti a dorost

MUDr. Lenka Ťoukálková
Poruchy lipidů u dětí – lipidová poradna. Nemocnice T. Bati Zlín

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
Dyslipoproteinémie – rodiny dětí s familiární hypercholestrelemií. FN Motol, 2.LF UK Praha

Doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
Genetické vyšetření familiární hypercholesterolemie u dětí. LF Masarykova univerzita Brno