Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015 – Archiv prezentací

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. (MZ ČR)
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. (Kancelář WHO v ČR)
Dětská obesita a její prevence z pohledu WHO

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. (Endokrinologický ústav)
WHO podporovaný evropský projekt COSI – výsledky monitorování v ČR a v Evropě

PaedDr. M. Salavcová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
Současné a plánované aktivity MŠMT ke zlepšení životního stylu žáků – abstrakt

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. (Endokrinologický ústav Praha)
Metabolicky zdravá obezita

prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. (Endokrinologický ústav Praha)
Historie dětské obezity

MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)
Rizikové živiny ve výživě dětí

doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc. (Filozofická fakulta UK Praha)
Rizikové potraviny v dětském věku z pohledu psychologa

PhDr. Leona Mužiková, PhD. Mgr. Veronika Březková (Masarykova univerzita Brno)
Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením

Ing. Martin Staněk (Nestlé Česko, s.r.o.)
Školní vzdělávací program k výživě a výběru vhodných potravin

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Možnosti náhrady cukrů (technologie, legislativa, senzorika, omezení pro děti)

doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc. (VŠCHT Praha)
Potraviny s nízkým obsahem laktosy, abstrakt

doc. Ing. Helena Čížková. Ph.D. (VŠCHT Praha)
Falšování potravin: vliv na výživovou hodnotu

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
Výživová hodnota rostlinných tuků, abstrakt