Encyklopedie výživy

Cukrářský výrobek

Jde o výrobky, jejichž základem jsou pekařské výrobky, které jsou dohotoveny pomocí náplní, polev, ozdob a kusového ovoce.

Jedním z požadavků správné praxe je kontrola teploty uchování náplní, těst a cukrářských výrobků, které musí být uchovávány v chladicím zařízení.

  • náplně – teplota – nejvýše do 5 °C
  • těsta – teplota nejvýše do 10°C
  • cukrářské výrobky – teplota nejvýše do 8°C.

Zdroj: Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce cukrářských výrobků a těst.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ