Encyklopedie výživy

Codex Alimentarius

V roce 1962 založily Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) a Světová zdravotnická organizace (WHO) společný výbor FAO/WHO Codex Alimentarius, jehož úkolem bylo připravovat normy, doporučení a směrnice zaměřené na ochranu zdraví spotřebitelů, na zajištění poctivé obchodní praxe a usnadnění mezinárodního obchodu.

Normy, doporučení a pravidla dobré hygienické praxe, které byly přijaty v rámci Kodexu, získaly mezinárodní referenční status.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ