Encyklopedie výživy

Chladící řetězec

Chladící řetězec je jednou ze základních podmínek bezpečnosti potravin a produktů jejichž kvalita a bezpečnost by mohla být porušena delším působením vyšší teploty než jsou teploty chladírenské nebo mrazírenské. Dbáme o zachovávání chladícího řetězce od příjmu a uskladnění potravin až po finální úpravu teplých pokrmů a podávání studených pokrmů.

V provozovnách by měly být k dispozici chladící / mrazicí zařízení s dostatečnou kapacitou. Veškeré chlazené prostory by měly být vybaveny přístroji pro měření teploty.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ