Vybrané články

Alkohol ve výživě kojících žen v České republice

2024/1
Ing. Jiřina Zelenková, Ing. Monika Sabolová, Ph.D., Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Abstrakt
Práce se zabývala problematikou konzumace alkoholu v období kojení. I když se názory a doporučení odborných institucí na toto téma liší, Světová zdravotnická organizace konzumaci alkoholu během období kojení nedoporučuje. Cílem práce bylo sledování míry konzumace alkoholu kojícími ženami v České republice. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 468 žen. Bylo zjištěno, že alkohol alespoň jednou v období kojení konzumovalo 66 % žen, přičemž kojící ženy nejčastěji konzumovaly víno a pivo. Nejčastější důvody konzumace alkoholu během kojení byly společenské události, hezké počasí (léto), snaha uvolnit se a chuť na alkohol. Vzhledem k tomu, že v České republice jsou stále rozšířené mýty o konzumaci alkoholu a kojení, kojící ženy by měly být lépe informovány o negativních účincích užívání alkoholu v období kojení.

Klíčová slova: alkohol, kojení, kojenec, laktace, zdraví

 

Celý článek (PDF)

Abstract
This diploma thesis dealt with breastfeeding and alcohol consumption during Breastfeeding. Although the opinions and recommendations of professional institutions diff er on this topic, the World Health Organization does not recommend the consumption of alcohol during breastfeeding. The aim of the diploma thesis was to monitor the rate of alcohol consumption by breastfeeding women in the Czech Republic. Data collection was carried out using a questionnaire survey, in which 468 women participated. It was found that 66% of women consumed alcohol at least once during breastfeeding, while lactating women most often consumed wine and beer. Social events, nice weather (summer), trying to relax and craving for alcohol were evaluated as the most common reasons for alcohol consumption during breastfeeding. Given that there are still widespread myths about alcohol consumption and breastfeeding in the Czech Republic, lactating women should be better informed about the negative eff ects of alcohol use during breastfeeding.

Key words: alcohol, breastfeeding, infant, lactation, health