Encyklopedie výživy

Burčák

je definován jako produkt získaný kvašením hroznového moštuse skutečným obsahem alkoholu vyšším než 1% a nižším než 3/5 celkového obsahu alkoholu. Není možné jej vyrábět z jiného druhu ovoce než z hroznů vinné révy a je zakázáno do něj přidávat vodu. Jde o hroznový mošt v počátečním stadiu kvašení. Podle zákona o víně je možné burčák (částečně zkvašený hroznový mošt) nabízet k prodeji od 1.srpna do 30. listopadu. Jako „burčák“ je možné označovat pouze nápoj, který byl vyroben výhradně z tuzemských hroznů. Pokud by byly pro jeho výrobu použity hrozny z dovozu, pak je povoleno označení „částečně zkvašený hroznový mošt“. Podle vinařského zákona (Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství) je za produkt, tedy i burčák, zodpovědný ten, kdo ho uvádí do oběhu, v tomto případě prodávající. Nejčastějším způsobem falšování „burčáku“ je jeho ředění vodou, které může být dokonce korigováno přidáním syntetických barviv.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ