Encyklopedie výživy

Buket

(z franc. bouquet) – charakteristická vůně a příchuť ušlechtilých destilátů a vína. Tvoří se ve zrajících hroznech, při kvašení a zrání vína v sudech či cisternách, esterifikací vzájemným působením přítomných alkoholů a kyselin. (Zdroj: Prugar j. a spol. Kvalita rostlinných produktů…, Praha 2008)

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ