Encyklopedie výživy

Biopotraviny

jedná se oprodukty ekologického zemědělství nebo z nich zpracované výrobky, které musí být v ČR vyrobeny podle stanovených pravidel a ověřovány kontrolní a certifikační organizací KEZ (Kontrola ekologického zemědělství o.p.s.). Sortiment biopotravin zahrnuje zeleninu, ovoce, mlýnské produkty (např. z ovsa, žita, pohanky), těstoviny, luštěniny, chléb, pečivo, koření a byliny, vína, mléko (i kozí) a mléčné výrobky včetně sýrů, maso (především kozí a hovězí, ale i vepřové a drůbež) masné výrobky a vejce.

Pokud je producent potraviny certifikován jako bioprovoz a při výrobě soustavně a bez výjimky dodržuje předepsané směrnice, je oprávněn své zboží označit jako bioprodukt (biopotravina). Jakýkoliv potravinářský výrobek prodávaný v rámci EU jako ekologický, musí být certifikován podle nařízení Rady 2092/91 ES a zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ