Encyklopedie výživy

Antinutrient

je látka, která snižuje využitelnost živin v lidském organizmu,
např. kyseliny fytová a šťavelová v potravinách rostlinného původu snižují využitelnost minerálních látek, antivitaminy omezují účinnost vitaminů (avidin v syrovém vaječném bílku váže biotin), inhibitory trávicích enzymů obsažené v nedostatečně tepelně upravených luštěninách zhoršují stravitelnost bílkovin (inhibitory trypsinu) nebo škrobu (inhibitory amylas) aj.

(Dos)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ