Encyklopedie výživy

Alergie

Potravinovou  alergií je přecitlivělost, nežádoucí reakce na podání potraviny. Je podmíněna geneticky, četnost  výskytu potravinové alergie je u dospělé populace 1,5% a u dětí až 8%. Alergií na proteiny kravského mléka trpí 3% dětí do 3 let věku. Alergeny v potravinách jsou přirozeně se vyskytující látky především bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, jež může vyústit až k anafylaktickému šoku. Zásadní význam má skutečnost, že u takto prokazatelně postižených osob neexistuje účinná léčba  alergií. Jediným řešením, jak předejít u alergiků  klinickým projevům je absolutní vyloučení konzumace potravin obsahujících i prahové množství příslušného alergenu. V současné době je nejčetnější alergie na vaječnou bílkovinu která je obsažena jak v bílku, tak i ve žloutku.  Alergie mohou vyvolat v podstatě všechny potraviny, v Evropě však bylo stanoveno 14 potravinových alergenů, které představují většinu potravinových rizik a z tohoto důvodu podléhají legislativnímu označování. Pro zajištění vyšší ochrany spotřebitelů potvrdil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nutnost uvádět na etiketách balených potravin přítomnost složek s alergeny nebo jejich deriváty. V České republice  platí pro výrobce potravin tento požadavek uvedený ve vyhlášce č. 113/2005 Sb.

Poměrně často je zaměňována intolerance (nesnášenlivost) potraviny nebo averze (odmítání) s alergickými reakcemi na potraviny.  Alergické reakce se od intolerance odlišují zejména tím, že nastupují často velmi rychle po požití potraviny a zahrnují i odpověď imunitního systému s uvolňováním protilátky imunoglobulinu typu E (IgE) . Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu, nezahrnují imunitní odezvy a většinou se projevují nadýmáním, průjmem a nebo zácpou. Příkladem potravinové intolerance je laktosová intolerance, kdy některým osobám chybí trávicí enzym laktasa, který štěpí mléčný cukr – laktosu. Nerozštěpená laktosa je pak v zažívacím traktu fermentována za vzniku nadýmání, bolesti a průjmů.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ