Výživa dospělých, Výživa obecně

Jaké je správné rozhodnutí?

Konzumace zdravé stravy, která obsahuje všechny esenciální – nezbytné nutriční složky v odpovídajícím množství, nemusí být garance pro dobré zdraví, ale dobré zdraví nemůže být dosaženo bez odpovídající stravy. V Istanbulu při 1. mezinárodním setkání na „Mikronutričním Foru“ byla učiněna některá důležitá rozhodnutí. Bylo poukázáno na to, že deficit všech mikroživin má velký význam na …

Výživa obecně

Obsah karotenoidů v séru a hodnota pigmentu v makule po konzumaci špenátu

Byl sledován vliv stravy na zdraví očí u starších osob, neboť degenerace makuly znamená ztrátu vidění. Karotenoidy lutein a β-karoten jsou antioxidanty a na oči působí ochranně. Bylo zjištěno, že zvýšená konzumace rostlinných potravin, bohatých na karotenoidy, může zvýšit obsah karotenoidů v séru a hodnotu pigmentu v makule, ale neplatí to u všech osob stejně. …

Výživa obecně

Úloha chromu v diabetu

Je známo už přibližně 40 let, že diabetici mají nedostatek chromu, což způsobuje problémy s insulinem. Příčina však nebyla známa. V nedávné době se podařilo odhalit příčinu. Byla objevena nízkomolekulární bílkovina zvaná chromodulin. Její vliv na působení insulinu je velký, jeho účinek se tím zvýší osmkrát. Je-li v organismu nedostatek chromu,pak je absorpce insulinu nedostatečná. …

Výživa obecně

Polyfenoly v luštěninách

Luštěniny obsahují řadu esenciálních živin – bílkoviny, vitaminy, minerální látky a také malé množství tuku. Luštěniny jsou také zdrojem polyfenolů – bioaktivních komponent. Konzumace této potraviny se pohybuje v průměru v zemích EU od 2,2–3,4 kg / osoba / rok, ale na Slovensku je nižší, a to v průměru 1,2–2,0 kg / osoba / rok. …

Výživa obecně

Vegetariánská strava

V Britských listech vyšlo obsáhlé review (24 stran) o vegetariánské stravě, které bylo doplněno 256 literárními odkazy. Je to stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů. Jejich názor je, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a přínosná pro zdraví v prevenci i léčbě různých onemocnění. Vegetariánský způsob stravování je definován jako strava …

Výživa obecně

Vitamin A

Na konferenci v říjnu 2006, která se konala v Číně, diskutovalo 70 vědců o zkušenostech s obohacováním potravin vitaminem A. V Číně se v uplynulých 10 letech zjišťují problémy nerovnováhy ve výživě. Anemie převažuje u dětí do 2 let, u dospělých nad 60 let a žen těhotných. Deficit vitaminu A převažuje ve venkovských oblastech, kde …

Výživa obecně

Současný stav znalostí o železe

V posledních letech znalost o biologii železa značně pokročila. Bylo zjištěno, že v regulaci bílkovin hraje roli 5 nově objevených bílkovin. Existují nové pohledy na stav železa při chronickém onemocnění zanícením, neboť bylo zjištěno, že infekce napadá hladinu železa v krvi. U dětí a těhotných žen převládá deficit železa a nebyl znám důvod, proč k …

Výživa obecně

Současný stav jodu u populace ve světě

V jednotlivých zemích světa byl zaveden jodový program po roce 1990 a sleduje se stav deficitu jodu. Místo dříve užívaného jodidu draselného se dnes užívá pro obohacování stabilnější jodičňan. Podle WHO je v současné době deficit jodu u 1/3 školních dětí ve světě, což je přibližně 255 mil. dětí. Bylo zjištěno, že riziko onemocnění štítné …

Výživa obecně

Směrnice pro obohacování potravin

WHO vydala v roce 2002 směrnice pro obohacování potravin mikroživinami. Bylo zjištěno, že deficity železa, jodu a vitaminu A se vyskytují přinejmenším u % populace. Jsou však známy i další deficity mikroživin jako jsou vitaminy skupiny B, zejména kyselina listová, dále zinek, vápník, selen a vitamin D. Neexistují však přesné údaje o těchto deficitech. Pro …

Výživa dospělých, Výživa obecně

Pelagra se stále vyskytuje u konzumentů kukuřice

Byla zorganizována studie v Angole, které se zúčastnilo 723 žen ve věku 15–49 let a 690 dětí ve věku 6–59 měsíců. Autoři zjistili, že výskyt pelagry neklesl v jednotlivých oblastech na konci občanské války v roce 2002 a deficit niacinu je stále zdravotní problém populace. Téměř 30 % žen a 6 % dětí, které přežily, …