Archiv akcí SPV

Kurzy pro pracovníky ve ŠS 2011 – program ZVJ

ZVJ – a, b – Základy vedení jídelny

Cena: a) nebo b)  2699 Kč/osoba

Zahájení:
15. 8. 2011 registrace od 8.00 hod. Výuka začíná od 9.00 hod. Příjezd je možný 14. 8. po 17. hod.

Vyučování:
ZVJ – a) pro částečně zapracované 15. – 18. 8. denně 9 – 12 hod.
ZVJ – b) pro začátečníky 15. – 18. 8. denně 9 – 17.30 hod.

Program

1. Poslání a význam školního společného stravování

2. Výživa

2.1 Základy výživy, výživové potřeby podle věkových a profesních skupin
2.2 Doporučené výživové dávky, jejich smysl, vývoj, konstrukce, doporučené výživové dávky ve školním (a jiném společném) stravování
2.3 Zásady ekonomického naplnění doporučených výživových dávek

3. Suroviny

3.1 Hlavní potravinové skupiny a jejich význam, potravinářský sortiment
3.2 Základy zacházení se surovinami
3.3 Základy sestavování jídelníčku

4. Technologie přípravy stravy – správná výrobní praxe

4.1 Základy technologie přípravy pokrmů a nápojů. sestavování jídelníčků
4.2 Hygienické zásady při úpravě, uchovávání a podávání pokrmu

5. Vybavení provozů

5.1 Základní požadavky provozu z hlediska výstavby a dispozič­ního řešení
5.2 Vybavení stroji a zařízením podle rozsahu služeb a produkce: vybavení provozními předměty a stolním náčiním

6. Hygiena a bezpečnost provozu

6.1 Legislativní požadavky na hygienu v gastronomii
6.2 HACCP v praxi
6.3 Hygiena provozu
6.3.1 Bezpečné potraviny a správné zacházení s nimi
6.3.2 Hygiena při přípravě pokrmů
6.3.3 Hygiena výdeje pokrmů
6.4 Osobní hygiena pracovníků
6.5 Úklid a sanitace
6.6 Čistící a desinfekční prostředky

7. Právní předpisy pro činnost jídelny

7.1 Právní předpisy pro činnost školních jídelen
7.2 Právní předpisy pro činnost závodních jídelen a zaměstnaneckého stravování
7.3 Právní předpisy pro činnost jídelen provozovaných na komerč­ním základě

8. Organizace a financování provozu

8.1 Úkoly jednotlivých článků státní správy a samosprávy – povin­nosti zaměstnavatelů
8.2 Toky finančních prostředků, jejich využití, hospodaření
8.3 Kalkulace nákladů a cen
8.4 Povinnosti a práva vedoucího jídelny, organizace činností v jídelně, zásobování, vnitřní kontrola

8.5 Vnější kontrolní orgány, kompetence, postihy

8.6 Hospodářská činnost

Jen pro ZVJ – b

9. Účetnictví

9.1 Evidence strávníků a poplatků
9.2 Evidence jídelny
9.3 Skladová evidcnce
9.4 Evidence majetku a další nutná evidence
9.5 Účetnictví v jídelně s komerčním provozem

ZÁVĚREČNÝ TEST A POHOVOR